12-03-2018

Het is maar goed dat je als mede-oprichtster van dit koor van te voren niet weet waar je aan begint. Wat ging er veel aan vooraf voordat we: Angelique, Lenie en ondergetekende, de info avond hadden op 30 september 2011.

Maar hoe overweldigend was de opkomst die avond. Ze hingen bijna letterlijk met de benen buiten en konden nauwelijks in het zaaltje. Ja natuurlijk hadden we ons best gedaan met flyeren maar dit………. Dit was al die uren zwoegen en vergaderen meer dan waard.

De eerste inschrijfformulieren werden ingevuld, want ja we wilden het gelijk vanaf het begin goed aanpakken. En op 5 oktober stonden daar zo’n 40 man/vrouw klaar om de eerste klanken te gaan zingen van POPKOOR THE INSPIRATION. Wat was ik trots dat ik daar deel van mocht uitmaken. En wat is het koor gegroeid. Niet zo zeer in aantal want er gingen er weer van af, kwamen er weer bij en gingen weer weg. Zo gaat dat in een koor. Maar er is zeker een vaste kern, een draagkracht die iedere keer weer nieuwe mensen uitnodigt deel uit te maken van deze warme en hartelijke groep leden. Mensen die er huiverig voor zijn om een heel nieuw repertoire te moeten instuderen, incl pasjes soms? Je krijgt de ondersteuning die je wenst en je mag er net zo lang over doen als jij wilt om alles in te studeren. Ben je fanatiek en wil je alles gelijk kennen zijn er banden beschikbaar om dat te doen. Wil je het wat rustiger aan doen en in de repetities leren kan dat ook. Onze dirigent heeft een engelen geduld. Wil je aan de concerten mee doen is het natuurlijk wel vereist je partij te kennen.

Daarin is The Inspiration gegroeid. Een kern van leden die saamhorigheid uitdraagt. Plezier in het zingen. Lol in het instuderen van die X%$@pasjes, :-) totdat het klopt. En openstaand voor iedereen om mee te kunnen doen in die lol. En tegelijk wordt er hard gewerkt.

Eerst als penningmeester, later als secretaris, heb ik 6 jaar met veel plezier voorbij zien gaan. Daarna werd het duidelijk dat ik eerst mijn bestuursfunctie en later na ook mijn functie als "aanspreekpunt nieuwe leden" moest laten voor wat het was en vanwege persoonlijke redenen ook het zingen in het koor achter me moest laten.

Dat was niet makkelijk en ik ben dan ook meer dan verheugd, trots en in en intens dankbaar dat ik me tegenwoordig Erelid van Popkoor The Inspiration mag noemen. Zo blijven we altijd verbonden en kan ik ambassadeur zijn van “mijn” Inspiration.

Therezi