Voorlopig zijn er geen optredens gepland als gevolg van de Corona-maatregelen. Optredens die gepland stonden zijn komen te vervallen. 
Tot 2021 hullen wij ons in stilte wat betreft optredens. Volgend jaar hopen wij weer iets van ons te mogen laten horen. 

Follow us on and .

Site doorzoeken

Eerstvolgende activiteiten